+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Kdybych byla zahrádkář, vášnivě bych se rozepsala o suchu, trpící půdě a o paprscích spalující květy. Protože ale zahrádku nemám, Přemek Podlaha ze mě taky nikdy nebude, jsem nucena ze své mysli vytlačit vzpomínky na srpen. Jenže kde nic není……

1a

Samozřejmě se hodně pracovalo. Smysluplně, efektivně, flexibilně. Kvůli horku jsme ven moc nechodili. Přesto jsme si našli čas na trénink kognitivních funkcí, jemné motoriky a jiné aktivity.

Naděžda Krošláková, Dis.
I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.