+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Pranostice „Únor bílý, pole sílí“ se dnes už můžeme jen smát. Celý únor jsme doufali, že pole pokryje sníh. A ejhle… sněžení se nekonalo. Sice se dalo chodit na procházky, ale sníh prostě chyběl. Tak jako tak jsme vzpomínali na dobu, kdy krásně padalo to bílé zlato. Naši klienti mi vyprávěli, jak za každého počasí chodili i několik kilometrů pěšky do školy a ze školy, jak dováděli na sněhu a jak chodili domů mokří a zmrzlí na kost.

Během února jsme tedy, jako každý měsíc, dávali dohromady únorové pranostiky a zvyklosti. Takže jsme samozřejmě nezapomněli ani na Hromnice. Mimo to jsme protahovali ztuhlé a bolavé údy a roztáčeli mozková kolečka. A nás dámy, během chladných únorových dní, nejvíce rozpálí červená knihovna. V únoru k nám zavítal pan Karnet s přednáškou a pan Škranc s muzikoterapií. A také nesmím opomenout masopust a rej masek, který protančil všemi místnostmi našeho zámku.

V závěru bych ráda zavzpomínala na akci „čtení seniorům“. Číst našim klientům přišly děti ze základní školy ve Šlapanicích. Bylo to krásná nabíjecí akce. Už se těšíme, až k nám děti opět zavítají.

archiv domova

archiv domova

Naděžda Krošláková, DiS. – oddělení I.A

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.