+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Únor letos vůbec nebyl podle rčení „Únor bílý, pole sílí“ spíš pršelo a bylo teplo. Sluníčko za okny ale pěkně svítilo, den se natahoval a my se pomalu připravujeme na jaro. Hrajeme si se slovíčky, vzpomínáme,
jak jsme si užívali zimní radovánky, když ještě zima byla zima. Vyslechli jsme si přednášku pana Karneta o Brně ve 20. století, s chutí si zazpívali písničky o zimě a užívali si masopustní období. Pan Škranc si zazpíval s klienty na pokojích.

Foto: klientky zpívají při aktivizaci

Foto: klientky zpívají při aktivizaci

Nechyběla mše svatá, biblické příběhy se členy Křesťanských sborů a návštěva paní farářky Církve husitské. No a už se těšíme na přelom února a března – to nás čekají ostatky s tradiční návštěvou masek a muzikantem.

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.