+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Srpen byl oproti jiným chladnější a deštivý, svými teplotními výkyvy připomínal apríl. Přesto jsme se snažili pobývat venku a pozorovat přírodu. Poseděli jsme u zmrzliny, chytali sluneční paprsky při pobytu
na nádvoří. Neúnavně nás navštěvují členové Křesťanských sborů – čtou nám biblické příběhy a zpívají s námi. Trénujeme petank a procvičujeme ruce i mozkové závity u kvízů a doplňovaček, vzpomínáme na texty písniček. Opět nás navštívil pan Škranc s muzikoterapií a pan Karnet s přednáškou. No a uvidíme, jestli nás v září čeká babí léto.

Foto: čtení z Bible

Foto: čtení z Bible

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.