+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Budu se opakovat, ale rozhodně, když napíšu, že srpen byl stejně báječný jako jiné měsíce. Slunce hřálo o sto šest. A tak ti, kteří mohli, veškerý svůj čas soustředili na pobyt v zámecké zahradě. A udělali dobře. Protože nejvíce energie načerpáme v létě, a ne v zimě. A my ostatní jsme na pokojích samozřejmě nezaháleli. Vzpomínali jsme, jak jsme my jako děti řádily o prázdninách. Povídali jsme si o tom, kdo z nás musel pracovat a vypomáhat na poli. Během toho jsme si vyluštili pár křížovek. Překonali jsme několik kvízů. Čas zbyl i na zpěv a na protažení svalů A už se moc těšíme na další měsíc.

Naděžda Krošláková, DiS.- I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.