+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Prázdniny jsou pro děti. My makáme celý rok. A tak jsme i v červenci nezaháleli. Makali jsme hlavou, ručně, ale i stručně. Luštili jsme, kvízovali, debatovali, vzpomínali. Na co jsme vzpomínali?

Na dětství, dovolené s rodiči, dětské tábory, ale i na práci na poli. Práce na poli šla mimo mě, protože jsem vyrůstala v betonové džungli . Taky jsme chodili ven. Protáhnout si údy, nadýchat vzduchu, roztáhnout plíce. A vařili jsme. Vaření to bylo náročné. Usmažit hranolky je fakt rasovina.

Naděžda Krošláková, DiS.- I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.