+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Srpen je ve znamení končících prázdnin a dovolených. Počasí se vyvedlo, slunce nás neustále opékalo, ale i dopalovalo. Někteří klienti svůj volný čas trávili výhradně na sluníčku s cigaretou a kávou. Teploty stoupaly do výšek, kde se již špatně snášejí. Naštěstí, většina z nás má tuhý kořínek, a nenechali jsme se porazit. Navštívil nás premiér Sobotka, který nám zodpověděl naše dotazy, i se s námi některými vyfotil. Teplo nám zpříjemňovaly děti z příměstského tábora Rodinného centra v Sokolnicích, které plně využívaly našich prostor na dvoře, v parku i v zahradě. Naši Draci reprezentovali Jihomoravský kraj v Moravském poháru v petanku ve Zlíně, kde obsadili krásném 5. místo z 11 družstev. Blahopřejeme.

Iva Hermanová- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.