+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Když se řekne srpen tak si každý představí konec prázdnin, žně a dovolenou. Tím posledním, dovolenou, se většina z nás zabývala. Někdo si odpočinul doma na zahradě, někdo v zahraničí a někteří poznávali krásy naší vlasti. Mnohé z nás nám poslaly pozdravy z cest. A aby i naši klienti viděli, jak jsme cestovaly, vyvěsily jsme je na nástěnku. Na oddělení jsme hodně odpočívali, tepla nás velmi zmáhají. Někteří klienti si zaskočí do zahrady zacvičit nebo jen tak posedět ve stínu pod stromy. Navštívil nás, mezi klientkami oblíbený, pan Choura. Některé klientky, když ho vidí, tak se jim rozzáří očka a těší se na rozhovor s ním. V čase dovolených bylo personálu méně, ale tento čas se blíží ke konci. V září budou všichni odpočatí, plní chutě a elánu do další práce, tak se na to těšte!

2c

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.