+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc srpen byl pohodovým prázdninovým měsícem na našem oddělení. Venku bylo teplé počasí a tak jsme raději prožívaly naše dny jen tak v odpočinkovém režimu. Abychom ale úplně nezlenivěly, potěšil nás svojí přítomností náš oblíbený pan Choura. Něco málo jsme si popovídali a pak jsme se vrhly na bystření našich hlaviček. Také jsme si našly chvilku na další pokračování našeho oblíbeného příběhu Káji Maříka. Jednu sobotu nás navštívily dvě sestřičky se svými malými ratolestmi a vrhly jsme se do tvoření z keramiky. Byly to sice drobné výtvory, ale práce na nich nás těšila. Doufáme, že září nám přinese více času na naše oblíbené společné aktivity.
1b

Ivana Dvořáková, Dis
I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.