+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

1.říjen byl svátkem seniorů, a protože se musí taková věc řádně oslavit, byli do našeho domova pozváni houslisté-paní Vilma Novotná s jejím synem Lukášem Novotným. Cílem tohoto koncertu bylo, aby se zúčastnili nejen ti klienti, kteří se mohou volně pohybovat po zámeckém areálu, ale i ti, kteří jsou upoutáni na lůžko. Paní Novotná a její syn Lukáš prošli všechny zámecké pokoje a v každém z nich zaznělo několik skladeb. Dojetí a radost nebralo konce. Někdo si utíral slzy dojetí a ti co si chtěli zazpívat, tak se houslím přidali.

Foto: vystoupení houslistů

 

Jak tak pokračovaly říjnové dny, sluníčko sice svítilo, ale venkovní teploty již nedovolovaly trávit více času v zámecké zahradě, tak jsme se více s klientkami zaměřily na výtvarné činnosti, luštění křížovek a čtení různých románů.

Foto: procvičování jemné motoriky

 

Nejvíce smíchu a radosti však zaznívalo, když se klientky pustily do turnaje stolních her. ,,Nervy tekly, adrenalin stoupal, smíchu a humor se meze nekladly“. Krásně podzimně zbarvený měsíc říjen byl velice vydařený a my budeme pomalu našlapovat do následujícího měsíce listopadu.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.