+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Říjen byl krásný měsíc, listí se barvilo pomalu, a tak jsme si blížící podzim ani neuvědomovali. Na dále kuřáci, ale i nekuřáci, trávili svůj čas na nádvoří a v parku. Využívali jsme každé chvilky krásného počasí. Několik našich klientů se zapojilo do soutěže Křížovkářská liga a s nadšením luštili křížovky. V půlce měsíce jsme se zúčastnili vystoupení Blonďáků, kde se jedlo, pilo, tancovalo a zpívalo. Všem se to moc líbilo.

Iva Hermanová- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.