+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Přišel měsíc říjen a přinesl s sebou krásné zbarvení listů, a tak nás něžně melancholicky vtáhl do podzimních dní. Jelikož většina z nás má ráda barvy podzimu, rozhodly jsme se s klientkami, že si jeden krásně barevný strom na naše oddělení vytvoříme. Posbíraly jsme listy v naší zámecké zahradě a pomocí temperových barev jsme je nabarvily a obtiskly na náš strom. Stejnou techniku jsme použili i u výtvoru kmenu. A na náš hotový výtvor se můžete přijít na chodbu na 2. patře ☺.Také jsme se věnovaly čtení na pokračování naší oblíbené Vlasty Javořické.

Ivana Dvořáková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.