+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Kdo se v říjnu nevydal na procházku, jisto jistě prohloupil. Žádný měsíc v roce nemění barvy lusknutím prstem, tak jako právě říjen. I my jsme toho využili a brázdili jsme zámeckou zahradu ať už po svých nebo „na kolečkách“. Byl by hřích, kdybychom si v říjnu nepřipomněli vznik Československa. Při té příležitosti jsme nezapomněli zavzpomínat na T.G. Masaryka a pří té příležitosti si zazpívat oblíbenou prezidentovu písničku „Ach synku, synku“.

Naděžda Krošláková, DiS.-I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.