+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc říjen vystřídal září a podzim o sobě pomalu dává vědět, aby zanedlouho předal žezlo zimním měsícům. Pro nás to znamená, že stále méně vycházíme ven a hřejeme se v teple na oddělení, kde nám společnost dělá náš oblíbený Šlágr. U kávy s něčím sladkým si i a sledujeme život na oddělení. Někteří se zapojili do soutěžního luštění křížovky o ceny, kterého se účastní domovy pro seniory z celé republiky. Přejeme našim, aby vyhráli nějakou pěknou cenu. Pěkná akce se konala v úterý 18.10., kdy jsme se sešli odpoledne v kantýně na „povídání u bečky piva“, které náš domov dostal jako sponzorský dar. Tato akce se opravdu vydařila a našim mužům udělala velikou radost. Copak nám asi přinese listopad?

2c

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.