+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Podzim zaútočil v plné své kráse. Stromy změnily fazonku. Zelenou vystřídala oranžová s červenou a hnědou. I na oddělení se změnila výzdoba z letní na podzimní. Což nemají na starost kouzelní skřítci, ale naše Leonka, která by se mohla živit i jako výtvarnice, kdyby nebyla naší obětavou a laskavou sestřičkou. S přicházejícím chladem jsme omezili vycházky do parku a více pobýváme na oddělení. Těšíme se na pondělí Biblické příběhy a páteční Zpívánky. Snad největší říjnovou událostí byly volby do krajského zastupitelstva, které se konaly i v našem domově. A tak jako všude, i my aktivizujeme hlavně v běžných denních činnostech.

Naděžda Krošláková, Dis.
I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.