+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Prosinec voněl cukrovím. Pánové pečlivě váleli a tvarovali rohlíčky a mazaly linecký, na kterých zase pracovaly do roztrhání těla naše dámy. Samozřejmě, že jsme si zazpívali vánoční písně při zdobení vánočního stromku. K tomu jsme si s chutí zakousli sušenku a zapili jí kávou.

Největší radost nám ovšem udělal dětský sbor z Dambořic. Děti s panem učitelem chodily pokoj po pokoji, a zpívaly krásné vánoční písničky. V ten samý den nás navštívily i děti z dětského domova v Brně.

Do roku 2018 Vám přeji, aby vás neopouštělo zdravíčko, životní optimismus a chuť se smát.
„Nejkrásnější hudba je lidský smích.“ – Jan Werich

Naděžda Krošláková, Dis.-I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.