+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc prosinec je posledním v roce, a proto jsme si ho užívali naplno. Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl. Všem rozdal balíčky plné sladkostí a všichni byli tak hodní, že si čert nikoho neodnesl. Našli se i výjimky, které nám zarecitovaly krátkou básničku. Po Mikuláši jsme si oddělení vyzdobili do vánoční atmosféry. Pouštíme si koledy a těšíme se na Ježíška. Navštívily nás děti ze ZŠ Dambořice, které k nám jezdí každý rok a vždy nám pěkně zazpívají. Zúčastnili jsme se vánočního koncertu v jídelně, který byl moc pěkný. Pan Choura si s námi zavzpomínal na staré časy našeho mládí a popřál nám hodně zdraví do nového roku. Tímto končím psaní v letošním roce.

Přeji Vám všem čtenářům Zámeckého časopisu za oddělení II.C krásné a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku a nashle v příštím roce 2017.

Iva Hermanová, II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.