+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Je leden, sedím u počítače a přemýšlím, jak shrnu měsíc prosinec. Tak bych vás nejprve ráda všechny přivítala v novém roce. Jsem moc ráda, že se nikdo z nás nezadusil kostí. A měli bychom poklepat na dřevo, že i náš žlučník to zvládl. Nabraná kila vem čert. Na prvním patře se nedělo nic neobvyklého. Při koledách a s kávou jsme ozdobili stromek. Při reminiscenčním sezení jsme vzpomínali, jak jsme trávili Vánoce jako děti i jako rodiče. Povídali jsme si jaký cukroví jsme pekli, kdo v rodině zdobil stromek, co jsme dávali do bramborového salátu…..Taky jsme samozřejmě i pekli perníčky. Jen nevím, kde jsme udělali chybu. Protože i 3 týdny po upečení ne a ne změknout. Nevadí….příští rok to zkusíme znova.

Za celé první patro vám přeji šťastný a úspěšný nový rok

Naděžda Krošláková, Dis.

I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.