+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Také měsíc listopad nabídl klientkám našeho oddělení mnoho zábavných činností. Pokračovaly jsme v soutěžním luštění křížovek v rámci Křížovkářské ligy, kde byli na konci měsíce vylosováni a odměněni tři luštitelé z našeho domova. Zopakovaly jsme návštěvu oblíbené cukrárny v Otnicích, některé z nás vystoupily v pěvecké soutěži Chrlický slavík, kam jsme každoročně zváni.

Největší událostí bylo slavnostní zakončení Univerzity třetího věku. Z našeho domova se do studia zapojili tři studenti-paní Anna Konečná, pan Ing. Miroslav Voráč a pan František Ráček, kteří dojížděli na kurzy do Domova U Františka v Újezdě u Brna. Jejich snažení bylo završeno slavnostním předáním diplomů, květiny a přípitkem. Blahopřejeme a těšíme se, že se příští rok zapojí ještě více „studentů“ a kurz bude moci být uspořádán přímo v našem domově.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.