+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Také měsíc listopad nabídl klientkám našeho oddělení mnoho zábavných činností. Pokračovaly jsme v soutěžním luštění křížovek v rámci Křížovkářské ligy, kde byli na konci měsíce vylosováni a odměněni tři luštitelé z našeho domova. Zopakovaly jsme návštěvu oblíbené cukrárny v Otnicích, některé z nás vystoupily v pěvecké soutěži Chrlický slavík, kam jsme každoročně zváni.

Největší událostí bylo slavnostní zakončení Univerzity třetího věku. Z našeho domova se do studia zapojili tři studenti-paní Anna Konečná, pan Ing. Miroslav Voráč a pan František Ráček, kteří dojížděli na kurzy do Domova U Františka v Újezdě u Brna. Jejich snažení bylo završeno slavnostním předáním diplomů, květiny a přípitkem. Blahopřejeme a těšíme se, že se příští rok zapojí ještě více „studentů“ a kurz bude moci být uspořádán přímo v našem domově.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.