+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Nový rok jsme přivítali jako každý jiný den. Držíme se hesla „Díky za každé nové ráno, díky za každý nový den.“ Přesto je na nás novoroční náboj a elán znát.

V lednu jsme přivítali Tři krále. Zazpívali nám, požehnali našemu obydlí, popřáli nám krásný a pohodový nadcházející rok a odkráčeli zase o dům dál.

A my se vrhli do práce. Klienty na lůžku motivuji k různým činnostem. A nezáleží na tom, zda jsou pasivními nebo aktivními účastníky aktivizace. Mezi složky práce u lůžka je bazální stimulace, míčkování, trénink sebeobslužných činností na lůžku jako jsou ústní hygiena, omývání a mazání obličeje, jednoduché pohybové činnosti např.: otáčení na lůžku, práce s balonem, cvičení s nebo bez pomůcky, trénink jemné motoriky, četba.

S ostatními jsem se pustila do pohybových aktivit – cvičení ve skupině, balon, tyče, melky, kuželky. Také jsme věnovali vášnivé hře deskových her, tzv. člobrdo. Ale samozřejmě, že jsme si během toho „jen tak“ povídali. Ještě není konec měsíce, a tak jsme se na Stodole dohodli, že si ve středu usmažíme bramboráky.

Naděžda Krošláková, DiS. – oddělení I.A

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.