+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Nový rok jsme přivítali jako každý jiný den. Držíme se hesla „Díky za každé nové ráno, díky za každý nový den.“ Přesto je na nás novoroční náboj a elán znát.

V lednu jsme přivítali Tři krále. Zazpívali nám, požehnali našemu obydlí, popřáli nám krásný a pohodový nadcházející rok a odkráčeli zase o dům dál.

A my se vrhli do práce. Klienty na lůžku motivuji k různým činnostem. A nezáleží na tom, zda jsou pasivními nebo aktivními účastníky aktivizace. Mezi složky práce u lůžka je bazální stimulace, míčkování, trénink sebeobslužných činností na lůžku jako jsou ústní hygiena, omývání a mazání obličeje, jednoduché pohybové činnosti např.: otáčení na lůžku, práce s balonem, cvičení s nebo bez pomůcky, trénink jemné motoriky, četba.

S ostatními jsem se pustila do pohybových aktivit – cvičení ve skupině, balon, tyče, melky, kuželky. Také jsme věnovali vášnivé hře deskových her, tzv. člobrdo. Ale samozřejmě, že jsme si během toho „jen tak“ povídali. Ještě není konec měsíce, a tak jsme se na Stodole dohodli, že si ve středu usmažíme bramboráky.

Naděžda Krošláková, DiS. – oddělení I.A

Oznámení

Z důvodu adaptace nových klientů domova jsme byli nuceni uzavřít branky před hlavní zámeckou budovou. Po dobu platnosti tohoto opatření bude vstup do areálu možný hlavními vjezdovými bránami od pivovaru, případně vstupní bránou z ulice Za sýpkou.

Vždy je nutné zvonkem u brány kontaktovat vrátnici, která se nachází v objektu Bílý dům, nebo kontaktovat vrátného telefonicky. Kontakt je uveden na obou branách. Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme informovat.