+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V měsíci lednu jsme si trošku vydechli po hektickém vánočním čase a pomalu jsme se vrátili k našim obvyklým aktivitám. Při kreslení jsme trénovali jemnou motoriku, hráli jsme stolní hry, povídali si o zimě a zimních radovánkách a také něco upekli.

Největší lednovou událostí byla návštěva Tří králů, kteří s přáním na rtech procházeli všechny pokoje, aby popřáli každému z našich seniorů a seniorek to pověstné „štěstí, zdraví“

Foto: přání Tři králů na pokoji

Foto: přání Tři králů na pokoji

Už se těšíme na únorové aktivity. Čeká nás Masopust i s obchůzkou veselých masek a s harmonikou po jednotlivých odděleních. Připomeneme si další tradici, kterou znají naši senioři z mládí. Doufejme, že se náš masopustní průvod bude líbit stejně jako vloni

Foto: přání Tří králů klientce na lůžku

Foto: přání Tří králů klientce na lůžku

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.