+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Po Novém roce se zasněžená krajina proměnila jako mávnutím kouzelného proutku a rázem připomínala spíše příchod jarního období. Začátkem měsíce nás navštívili Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří naše klienty potěšili svojí přítomností na jednotlivých pokojích, zazpívali tříkrálovou koledu, čímž rozzářili úsměvy našich klientů a zároveň jim rozdali i nějakou tu drobnou sladkost. V průběhu měsíce jsme se s klientkami zaměřily především na stolní hry, výtvarné činnosti a čtení různých příběhů. Rovněž mezi nás zavítal i kytarista pan dr. Škranc, který nám zahrál známé písně a naše klientky jej doprovodily svým zpěvem. Rovněž jsme se zúčastnili přednášky pana dr. Karneta na téma město Brna, abychom si oživili témata spojené s městem, které se v naší blízkosti nachází.

Foto: muzikoterapie na pokoji

Foto: muzikoterapie na pokoji

Jelikož sladkostí a cukrovinek po nedávném adventu bylo již víc než dost, rozhodly jsme se s klientkami pro pečení slaných šneků. Listové těsto, salámy a sýry se postaraly o dokonalou chuť šneků, které mizely
z plechů dříve, než mohly vůbec zchládnout.

Společné pečení jsme si s klientkami opravdu užily. Klientky si při pečení navzájem pomáhaly, rovněž se doplňovaly o praktické zkušenosti, povídaly si a vzpomínaly na to, co kdo rád vařil, pekl a jaké byly dříve dostupné suroviny.

Foto: klientky při pečení slaného pečiva

Foto: klientky při pečení slaného pečiva

Foto: klienty při hraní společenských her

Foto: klienty při hraní společenských her

 

Kromě relaxace a pojídání společně vytvořených dobrot se naše klientky ve spolupráci s naší milou paní rehabilitační rovněž zaměřily i na rozvoj svých pohybových činností, mezi které jsme zařadily
protahování, posilování a lehkou chůzi, čímž se připravujeme na příchod jarních měsíců, abychom si mohly opět plnými douškyvychutnat procházky v našem krásném zámeckém parku, na které se už moc těšíme.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.