+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

První měsíc v roce byl stejný jako všechny ostatní měsíce. Na začátku nás navštívili Tři králové. Zazpívali nám, popřáli mnoho štěstí v dalším roce a zmizeli jak pára nad hrncem. A co se dělo na oddělení? To, co každý jiný měsíc. Pilně pracujeme. Takže luštíme křížovky, vymýšlíme si různý kvízy, protahujeme se u cvičení, čteme knížky, hrajeme hazardní hry (bingo), zpíváme. Procházíme se, ale zatím jen po chodbách zámku. Venku je na nás přeci jen zima. Prostě neustále vymýšlíme různé lumpárny

Foto: senior při tříkrálové koledě

Foto: senior při tříkrálové koledě

 

Naděžda Krošláková, DiS.- I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.