+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc květen byl oproti minulým rokům studený, tak uvidíme, jestli se naplní přísloví „Studený máj v stodole ráj“. Sluníčko přece jenom
svítilo a rozkvetlá příroda lákala klienty k vycházkám do parku i na nádvoří. Také sledovali malá kůzlátka v terapeutické zahradě. Někteří se zúčastnili mše svaté a byli rádi za návštěvu kněze na pokoji. Postupně také začaly chodit za klienty návštěvy.

Začátkem měsíce poslaly děti z MŠ Sokolnice klientkám papírové kytičky ke Dni matek. Pekly jsme štrůdl, na kterém jsme si pochutnaly při odpolední kávičce. Rádi vzpomínáme na texty písniček, které si potom s chutí zazpíváme, čteme z časopisů a vzpomínáme na to, co bylo, když jsme byli malí. Hrajeme „Člověče, nezlob se“ a čteme z knihy Slovácko sa súdí.

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.