+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Počasí si s námi v květnu zahrálo oblékací a svlékací rošambo. Ale na procházky po parku to rozhodně stačilo. I na občasné slunění a chytání bronzu došlo. A my makali jak vzteklý Trénovali jsme mozek pomocí kvízů. Připomněli jsme si Pražské povstání, které proběhlo v květnu. Oslavili jsme s Jiřinou Bohdalovou narozeniny. Tělo jsme potrápili při rozcvičkách. I na pečení došlo. A už se těšíme, co nám přinese další měsíc.

Naděžda Krošláková, DiS.- I.A oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.