+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Květen, nejkrásnější a nejláskyplnější měsíc v roce nám přichystal mnoho aktivit v našem domově. Na začátku měsíce nás přišli potěšit svým zpěvem Žatčanští mužáci. Jejich vystoupení bylo opravdu úžasné a všechny nás příjemně rozproudilo. Písně, které uživatelé znali, si společně s nimi zazpívali. Také jsme se ve svých vzpomínkách vrátili do 50. let 20. století, kterými nás provedl pan Karnet.

Každý rok v měsíci květnu slavíme „svátek matek“, i letos našim klientkám přišly popřát děti z mateřské školy Sokolnice, které nám zazpívaly a rozdaly přáníčka. Návštěva „malých prcků“ nás vždy moc potěší. Také jsme se s pár klientkami konečně dostaly ke glazování keramických výrobků, které jsme už delší čas měly vypálené. Výrobkem byla sluníčka, a musím říci, že se jim moc povedla. Jinak jsme pokračovaly ve čtení knihy V. Javořické a v luštění křížovek. No, prostě jsme se v květnu neměly čas nudit.

Ivana Dvořáková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.