+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc květen jsme začali společně s obyvateli I.A oddělení vzpomínkami na události roku 1945. Někteří z nás se za války narodili, jiní měli 10-12 roků a vybavovali si okamžiky z té doby. Využíváme pěkné počasí k vycházkám do parku, pozorování přírody, kvetoucích stromů. Těšíme se na pravidelné návštěvy pejska a králíčka. Také trénujeme mozkové závity luštěním křížovek do soutěže Křížovkářská liga. V terapeutické zahradě jsme vypleli záhony bylinek i nádherně rozkvetlé růže. O bylinkách jsme si povídali a poznávali je očima i podle vůně. Někteří z nás navštívili ZOO Hodonín, někteří pivovar v Sokolnicích – v návštěvách budeme pokračovat.

Helena Procházková- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.