+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Studený máj, v stodole ráj, se asi letos nepotvrdí. Ze začátku měsíce bylo sice chladno, ale konec se ukázal velmi teplý a beze srážek. V tomto měsíci se toho pro nás hodně událo. Navštívil nás politik Tomio Okamura a seznámil nás se svým volebním programem a svou představou naší republiky. Na konci jeho mítinku byla i volná debata, do které se zapojili někteří klienti. Druhý den došlo k slavnostnímu otevření zrenovovaných pokojů na nádvoří. Sešla se spouta lidí z krajského úřadu, byl zde i sokolnický a újezdský starosta. Ke zpříjemnění nálady nám přišly zazpívat děti z místní mateřské školy a popřály našim klientkám opožděně ke dni matek. Děti prošly i oddělením a každé klientce popřály a zazpívaly.

2c

V tomto měsíci oslavila naše klientka paní Anna Krejčí krásné 85. narozeniny. Přišel jí popřát i pan starosta a matrikářka a přinesli jí krásnou kytku.

Iva Hermanová
aktivizační pracovnice II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.