+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc duben nám nabízel skutečně aprílové počasí. To nás však s klientkami neodradilo alespoň od krátkých procházek zámeckým parkem, kde na nás sluníčko vystrkovalo své první paprsky, a kde jsme mohly obdivovat vůni rozkvetlého šeříku a na louce drobné květy pampelišek tvořící zářivý koberec, který obdivoval snad každý,
kdo se tudy procházel.

Pokud nám však počasí nepřálo, zdržovaly jsme se s klientkami na pokojích. Povídaly jsme se o Velikonocích, připomínaly si jednotlivé tradice, které se k tomuto největšímu svátku v roce pojí. Klientky vzpomínaly, jak zdobívaly kraslice, pékávaly beránky, dělávaly co nejdůkladnější úklidy svých domácností, a aby toho nebylo málo, tak jako velké díky za tu namáhavou dřinu dostaly na Velikonoční pondělí od chlapců pětadvacet přes sukně. Při těchto posezeních a připomínání si dřívějších časů a tradic jsme si užily spousty legrace. Ovšem před samotnými velikonočními svátky nesměla chybět ani velikonoční výzdoba včetně upečeného velmi povedeného velikonočního beránka.

Další povedenou akcí tohoto měsíce byly čarodějnice. Naše klientky se však nemusely obávat zlých sil, které prý v dřívějších dobách měly největší sílu o filipojakubské noci. Nemusely si ani k sobě brát květ kapradí, svěcenou vodu a ani žádné jiné křesťanské předměty na jejich osobní ochranu před temnými silami. Vůbec nic z toho nebylo za potřebí. Po našem zámku poletovaly hodné a veselé čarodějnice, které rozdávaly různé dobroty, a které doletěly našim klientkám vykouzlit úsměv na tváři a zazpívat si společně lidové písně při harmonice.

sraz čarodějnic na nádvoří

sraz čarodějnic na nádvoří

 

čarodějnice při odpočinku

čarodějnice při odpočinku

 

Ráda bych za všechny naše klientky poděkovala sokolnickým seniorkám a paní Mifkové, která se s našimi klientkami scházela každý pátek, aby si s nimi zazpívala lidové písně a potěšila je svojí přítomností.

sokolnické seniorky při zpívánís klientkami

sokolnické seniorky při zpívání s klientkami

 

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.