+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Celý duben nás provázelo nádherné slunečné počasí, a tak jsme začaly s klientkami chodit do naší překrásné zahrady. Pobyt v ní jsme si zpříjemňovali procvičováním těla i mysli. Také jsme tam pokračovaly ve čtení naší oblíbené Vlasty Javořické. Prostě není nad chvilky strávené v naší překrásné zámecké zahradě .V dubnu naše šikovné klientky paní Žbánková, Šikutová a Drimlová úspěšně ukončily Universitu 3.věku. Byly jim slavnostně předány diplomy s hlavičkou brněnské Masarykovy university. Věřím, že si tuto slavnostní chvíli všichni absolventi i z jiných oddělení náramně užívali.

Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.