+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Hned první červnový den jsme se s klientkami vydaly do cukrárny v Otnicích na výborný zákusek nebo zmrzlinový pohár. Tento měsíc nás také navštívil pan Choura, promluvil s klientkami veselé slovo a provětral jim hlavičky. Ale abychom neuvadly, tak jsme si hned za týden udělaly trénink paměti společně v zámecké zahradě. Na čerstvém vzduchu nám to krásně šlo ☺. Koncem června se konečně uskutečnilo dlouho plánované přátelské setkání s újezdskými klienty u nás na zámku. Jako poděkování za to, že nás pravidelně zvou k nim na tanečky, jsme se dohodly s jejich sestřičkou Dášou Rábovou, že je na oplátku seznámíme s naší oblíbenou hrou petanque. A tak jsme uspořádali první přátelské kolo. S potěšením musím říct, že se jim hra moc líbila a byli nadšeni i naší terapeutickou zahradou. Musím neskromně dodat, že to bylo pro obě strany naprosto příjemně strávené odpoledne. A aby toho nebylo málo, přijel nás potěšit a 7 povozit po zámecké zahradě náš oblíbený koník Quinny. Ten den jsme se cítily jako opravdové „zámecké paní“. Už se těšíme, co nám červenec nadělí.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.