+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Červnové počasí bylo poněkud teplé, a tak jsme mohly s klientkami trávit více času v zámecké zahradě, kde jsme si četly různé příběhy, trénovaly paměť a připomínaly si vůně jednotlivých rostlin, které zámecká zahrada nabízí.

Ty klientky, které se nemohly ze zdravotních důvodů účastnit jednotlivých návštěv parku, tak i těm byly na pokoje doneseny vybrané rostliny, aby si tak mohly připomenout jednotlivé vůně a oživit své vzpomínky. Dále jsme s klientkami hrály na pokojích tolik oblíbené stolní hry jako je Člověče nezlob se, pexeso a některé se s chutí pustily i do tangramů.

seniorky při odpočinku v zámeckém parku

seniorky při odpočinku v zámeckém parku

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.