+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Pomalu se vracíme k dalším aktivitám. Teplé počasí nás vytahuje na procházky do parku a terapeutické zahrady, obdivujeme růžové keře a sledujeme kůzlata. V červnu nás začali opět navštěvovat členové
Křestanských sboru se čtením biblických příběhů a hraním písniček na kytaru. Klienti si také vyslechli zajímavou přednášku pana Karneta o osmdesátých letech minulého století, kterou doprovodil dobovými obrázky. Pěkně jsme si zavzpomínali. Pan Škranc navštívil pokoje klientů s písničkami a různými hudebními nástroji. Účastnili jsme se také mše svaté v parku. Začali jsme trénovat petank na hřišti u Bílého domu a dali si i zápas. Vysadili jsme afrikány v terapeutické zahradě, luštíme křížovky, zpíváme, hrajeme Člověče, nezlob se.

Vzpomínali jsme na hody, které se letos v omezené míře uskutečnily v Sokolnicích a Telnici, i na naše školní léta. A těšíme se na léto.

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.