+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Červen začal teplým až tropickým počasím. Využili jsme toho a prožili pěkné dopoledne – Den dětí – se zpíváním a dětmi z MŠ Sokolnice na nádvoří zámku. V terapeutické zahradě rozkvetly růže, které klienti prohlíželi při procházkách.

V pěkném prostředí zámeckého parku sloužil pan farář pro klienty mši svatou. Počasí bylo trochu větrné, ale nám to nevadilo. Družstvo klientů DPS Sokolnice nás reprezentovalo na petanku v Hodoníně a v Blansku.

Proběhlo ukončení a vyhodnocení Křížovkářské ligy – naše klientka byla vylosována v závěrečném losování. Účastníci dostali malé dárečky. V půlce měsíce vypukly v Sokolnicích i v Telnici tradiční hody. Zavzpomínali jsme na hody našeho mládí, hodové zvyky, kroje, tancování besedy a stárkování. Poslední týden přišlo ochlazení, navštívily jsme telnickou základní školu a s dětmi kreslili na téma „Šťastné stáří očima dětí“.

Těšíme se, co nám přinese měsíc červenec v tomto, na počasí netradičním, roce.

Helena Procházková- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.