+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc červen byl nabitý návštěvami. Poprvé nás na našem oddělení navštívil pan Mgr. Škranc ze společnosti „Klára pomáhá“ se svou muzikoterapií. Navštívil 3 klienty a ti byli velice spokojení, protože měli možnost zkusit si zahrát na neobvyklý hudební nástroj – lyru.

Den poté přijel oblíbený p. Choura, který zavzpomínal a potrénoval paměť s našimi klientkami. V půlce měsíce se na zámku zastavil kandidát na úřad prezidenta Dr. Drahoš a seznámil nás se svou vizí na postu prezidenta (pokud by byl zvolen). Beseda byla velmi zajímavá a klienti se často zapojovali. Na závěr měsíce přijela kobylka Quinny a povozila nás po parku.

Iva Hermanová- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.