+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Červenec jsme začali mší svatou, slouženou v parku pod širým nebem. Zkoušeli jsme lovit ryby, navštívil nás pan Škranc s kytarou, členové Křestanských sborů se čtením příběhů z bible. Trénovali jsme petank, poseděli jsme si v parku u zmrzliny a povídání o dovolené a prázdninách. Využíváme teplé počasí k vycházkám do parku, pozorování kůzlat a dění v terapeutické zahradě.

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.