+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

První prázdninový měsíc byl přímo úžasný. Sluníčko svítilo o sto šest. Energii ze sluníčka, ale budeme čerpat v zimních měsících. Letní prázdniny se neobejdou bez červené knihovny. A proto jsme do našeho nabitého programu zařadili četbu knih od Vlasty Javořické. Vyluštili jsme nesčetně křížovek. U některých jsme se dost zapotili. Ještě že máme k dispozici křížovkářský slovník a wikipedii. Do tréninku mozkových závitů jsme zapojili i kvízy. Někdo rád hádá o samotě, někdo v kolektivu.

Naší dechovou gymnastikou je zpěv. A že zpíváme nahlas a rádi a rozhodně nezpíváme falešně, jak některé osoby rádi tvrdí . Nevynecháváme ani sportovní aktivity. A tak cvičíme bez náčiní, nebo s tyčí, s balonem.

Naděžda Krošláková, DiS.- I.A oddělen

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.