+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

První prázdninový měsíc červenec jsme s klientkami převážně trávily v našem překrásném zámeckém parku. Každý den po snídani jsme se nachystaly a spěchaly jsme do zahrady, dokud byl příjemný chládek. Společně jsme procvičovaly naše končetiny, pak jsme nenechaly zahálet naše hlavinky, a nakonec jsme četly veselé příběhy z knihy „Slovácko sa súdí“. A to jsme se opravdu nasmály.

Také jsme se chodily dívat do terapeutické zahrady na naše roztomilé kozenky. Klientky, které se nedostanou do zahrady jsme se snažily alespoň v lůžku osvěžovat a povídat si s nimi. Náročnější aktivity se na pokojích nedaly kvůli velkému horku dělat.

Ivana Dvořáková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.