+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc červenec začal netradičně chladným počasím. Zahájili jsme ho výletem do papouščí ZOO v Bošovicích. Ten samý den jsme si ještě pochutnali na kávě a zákuscích v cukrárně u Žbánků v Otnicích. Hned druhý den sloužil pan farář mši svatou pro klienty v krásném prostředí parku.

Teploty v červenci se postupně zvyšovaly, pokud to šlo využili jsme do poloviny července dopolední chladnější počasí k pobytu v parku a na nádvoří. Vzpomínali jsme na to, jak jsme trávili prázdniny v dětství a na naše dovolené. Povídali jsme si o svatých Cyrilovi a Metodějovi, doplnili texty o nich a vymalovali obrázky, trénovali paměť u přísloví. Z mušlí jsme vyrobili výzdobu na oddělení. V terapeutické zahradě přibyly bylinky, obdivovali jsme stále kvetoucí růže. Koncem července se začaly teploty zvyšovat ještě víc – byli jsme rádi, že nemusíme ven.

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.