+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Červenec byl ve znamení prázdnin a dovolených. Zaměstnanci se střídali ve vybírání odpočinku a ti, co zbyli pracovali do vyčerpání sil. Nejraději vycházeli naši klienti odpoledne, aby si poseděli ve stínu na nádvoří a popovídali si spolu, jak bývali zvyklí posedět se sousedy. Celý měsíc bylo krásně, a tak v ten nejteplejší den jsme uspořádali turnaj v petanku. Nás domov reprezentovali muži z našeho oddělení. Turnaj se zúčastnily celkem 4 týmy a my jsme obsadili krásné 1. místo.

Iva Hermanová- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.