+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Letošní způsob léta, jak se zdá, se vydařil. Sluníčko svítí, teploty jsou vysoké a my se snažíme tyto krásné dny bez úhony prožít. ☺ Každý den chvilku po snídani jsme se setkávaly v naší překrásné zámecké zahradě. Procvičovali jsme si naše hlavičky tréninkem paměti a dočetli jsme knihu od Vlasty Javořické „U Dvořáků“ a začaly jsme číst nový příběh od ní s názvem „Šťastná hvězda“. Taky nás navštívilo divadelní sdružení Rego, které nám zahrálo „Vo Honzovi pohádka“. Představení se odehrálo na nádvoří a přišlo se podívat i spousta dětí z okolí. Ten den bylo u nás na zámku pěkně veselo.

Už se těšíme, co nám srpen nadělí.
Ivana Dvořáková, Dis. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.