+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Měsíc březen jsme zahájili masopustní obchůzkou masek s harmonikářem.

Foto: klient při masopustním průvodu masek

Foto: klient při masopustním průvodu masek

Pochutnali jsme si na koblížcích, které jsme usmažili den předem, a také na tlačence a jelítkách. Navštívil nás také generál Petr Pavel s povídáním o své profesi a odpovídal i na dotazy klientů k současné situaci. K Mezinárodnímu dni žen popřál klientkám s tulipánem pan ředitel.

Foto: přání k MDŽ klientce na lůžku

Foto: přání k MDŽ klientce na lůžku

Účastnili jsme se mše svaté i povídání s paní farářkou a členy Křesťanských sborů. Začalo teplé jarní počasí a tak jsme ho využili k pobytu na sluníčku na nádvoří. Pan Karnet měl besedu o hračkách a sokolnické seniorky si s našimi klienty přišly zazpívat. Těšíme se na „apríl“ a Velikonoce.

Helena Procházková – II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.