+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Pranostika sice praví „březen za kamna vlezem“, ale pro nás to znamená především příchod jarního období, na který se již všichni moc těšíme. Nejenže se dny postupně prodlužují, ale především se příroda po dlouhé zimě opět probouzí k životu, doprovázená slunečním svitem a my se tak opět můžeme těšit aktivitám i mimo „komnaty“ našeho krásného zámečku.

Foto: klientka při masopustním průvodu masek

Foto: klientka při masopustním průvodu masek

Začátkem měsíce jsme si s klientkami připomínaly tradice k masopustnímu období. A jelikož základem úspěchu je kvalitní příprava, usmažily jsme pár vynikajících koblížků a samotným vyvrcholením pořádané akce byl průvod v nezbytných maskách za doprovodu „živé hudby“.

Foto: klientka při masopustním průvodu masek

Foto: klientka při masopustním průvodu masek

Další událostí měsíce března byla návštěva Dr. Karneta, který pro nás uspořádal besedu na téma „Hračky našeho dětství“. Klienti, kteří se nechtěli zúčastnit této besedy, měli možnost si společně zazpívat za doprovodu kytary s panem Škrancem. Jako další hezkou akci je nutno zmínit i přání pana ředitele všem ženám v domově k MDŽ, kterým jistě potěšil nejen naše seniorky.

Foto: přání k MDŽ

Foto: přání k MDŽ

Jako další hezkou akci je nutno zmínit i přání pana ředitele všem ženám v domově k MDŽ, kterým jistě potěšil nejen naše seniorky.

Pavlína Krbílková, DiS. – I.B oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.