+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Největší událostí našeho oddělení v tomto měsíci byla „zlatá svatba“. Naše klientka Miluška Macháčková oslavila se svým manželem 50. výročí sňatku. Její manžel zorganizoval a připravil oslavu pro celou rodinu, která se sešla k oslavě slavnostní události ve společenské místnosti na nádvoří našeho zámku. Přítomné „svatebčany pozdravil také starosta obce Sokolnice. Tímto bychom chtěli nejen naší „Milušce“, ale i jejímu manželovi popřát hodně zdraví do dalších let.

Iva Hermanová- II.C oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.