+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Překonali jsme únor a stále čekáme na návrat k našim aktivitám. Navzdory existujícím omezením se však snažíme zpříjemnit čas našim klientům. Pomalu se aktivizace na jednotlivých odděleních vrací do pokojů a k lůžkům klientů. Společné aktivity jsou dosud omezeny, a tak jsme se rozhodly naše klienty překvapit a uspořádat pro ně trošku jiný „Masopust“, který by je potěšil a přinesl jim úsměv na tvář.

Aktivizační pracovnice obstaraly potřebné suroviny a pustily se i s klientkami do pečení koblížků a „božích milostí“. V celém domově to vonělo jako v cukrárně. Při pečení se povídalo, vzpomínalo na tradice, na „pochovávání basy“ a masopustní průvody. K upečeným dobrotám si dámy potom uvařily kafíčko a ochutnávaly.

Mezitím si aktivizační pracovnice za podpory dalších kolegyní připravily rozverné kostýmy pro masopustní pochůzku. Účastnil se vodník, medvěd, trestanec, beruška, babka s husou i klaun…..

A začalo se za doprovodu harmoniky, zpívání a tanečků pěkně zvesela……Zejména babka s husou se své role ujala s vervou….

Taky berušce s vodníkem to moc slušelo…Klaun tančil jak o život…a medvěd vyvolával udivené pohledy, když „masopustní průvod“ procházel jednotlivá oddělení.

Na Stodole se tančilo i zpívalo, ochutnávaly se koblížky a bylo nám dobře. Potvrdilo se, že společná setkávání našim klientům už opravdu chybí.

 

Jak je vidět na fotkách, akce se našim klientům moc líbila, a ještě zbytek týdne na ni s úsměvem vzpomínali a chválili ji. Děkuji všem kolegyňkám, které se zúčastnily a zejména Martince, která zajistila krásné kostýmy a harmoniku i s harmonikářem, bez kterého by náš Masopust určitě nebyl tak veselý a vydařený.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.