+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Dne 3. 12. 2023 se v zámeckém parku konal již 9. ročník rekonstrukce Bitvy tří císařů. Viděli jsme přehlídku dobové vojenské techniky a umění. Akce byla zároveň i aktivizační činností spojující
generace.

Programu přálo i typické zimní počasí. Zasněžený zámecký park a slunce vytáhlo naše klienty shlédnout celé představení.

Mezi hosty jsme uvítali klienty a zaměstnance přeshraničního partnera DD a DSS Sereď, dále klienty organizace Srdce v domě Klentnice a klienty Domova pro seniory Skalice.

Akce byla zakončena pietním aktem, při kterém byl položen věnec na památku padlým vojákům a koním.

Všem vystupujícím tímto děkujeme za nezapomenutelný zážitek.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.