+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Konečně se život v našem domově začíná pomalu vracet do normálu. Jak je vidět ve Zpravodaji, přibývají zprávy z jednotlivých oddělení doplněné o fotky, které potvrzují, že začínáme opět žít naším obvyklým „zámeckým životem“.

Krásné počasí a teplé sluníčko láká klientky a klienty do zámeckého parku. Je hezké vidět skupinku žen, které zrovna vzpomínají, co jim na jaře vykvetlo v zahrádkách, co si doma pěstovali a co z výpěstků vařili. Takové to obyčejné vzpomínání.

Jiní dávají přednost procházkám a posezení na lavičce o samotě, další se snaží přispět svou pomocí. Pan Vrána pomáhá s odvozem prádla a s nákupy pro klienty, pan Červenka natřel krmítko pro kozy a jeho spolubydlící pan Ivan, ačkoliv je na vozíčku, krásně okopal záhony růží v terapeutické zahradě. Všem těmto pomocníkům děkujeme a zaslouží si samozřejmě velkou pochvalu. Schopnost vykonávat co nejdéle činnosti, na které jsme bývali zvyklí, patří k té nejlepší terapii a aktivizaci.

Klientky na odděleních se zase hodně věnovaly pečení a vaření v době, kdy venkovní aktivity nebyly možné.

Začala nás pravidelně navštěvovat dobrovolnice-farářka paní Košíčková z Tuřan, která se věnuje imobilním klientům, povídá si s nimi u lůžka, čte jim a zahřívá je vřelým slovem a poskytuje duchovní oporu.

Znovu nás navštěvují dobrovolníci z Křesťanských sborů z Brna, kteří tentokrát už na dvou odděleních předčítají klientům a klientkám biblické texty a zpívají.

Jednou měsíčně slavíme mši svatou, která se tentokrát konala v zámeckém parku. Uprostřed zeleně jsme se cítili jako někde na pouti. Pan farář také pravidelně navštěvuje všechny klienty, kteří o setkání s ním projeví zájem.

Příští týden bude zahájena pravidelná muzikoterapie u lůžka a jednou měsíčně přednáška členů sdružení Klára pomáhá.

Zapojili jsme se už šestým rokem také do celostátní akce Víkend otevřených zahrad.

Začali jsme hrát petank a zájem je tak velký, že utvoříme i ženské družstvo a až se to naučíme, uspořádáme turnaj mezi ženami a muži.

V době klidu se dařilo také našemu zookoutku. Obě mladé kozičky porodily dohromady čtyři malé kozlíky. Tímto doufáme, že po zákroku veterináře už bylo maximálního počtu dosaženo.

Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.