+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Klienti a zaměstnanci našeho domova navštívili Domov důchodců a Domov sociálních služeb pro dospělé ve slovenské Seredi společně s Domovem pro seniory Skalice a Domovem Srdce v domě Klentnice. Společnou cestu autobusem i návštěvu nám zpříjemnili svým zpěvem za doprovodu tahací harmoniky otničtí Bloňďáci a zpívající seniorky ze Sokolnic. 

Po příjezdu nás přivítala paní ředitelka Mgr. Milada Floriánová a návštěvu jsme zahájili velmi chutným,  společným obědem. Po obědě jsme s klienty našeho domova vytvořili obraz, který zobrazuje spolupráci čtyř spřátelených domovů a bude vystaven ve společných prostorech našeho domova.  

Naší klienti i zaměstnanci se zúčastnili výstavy papoušků, kteří byli ochočení a klienti si je mohli pohladit nebo i posadit na ruku. 

Touto návštěvou jsme upevnili přátelské vztahy s ostatními domovy a přislíbili si další vzájemnou spolupráci, která je přínosem nejen pro výměnu zkušeností mezi zaměstnanci, ale i pro klienty domova, kteří navázali nová přátelství a prožili spolu nevšední den.  

 

Oznámení

MZ ČR je doporučeno v souvislosti s podzimní vlnou respiračních nákaz zavést pro zaměstnance a
návštěvy používání adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor minimální filtrační účinnosti 94 %,
filtrační třída ochrany min. FFP 2 dle ČSN EN149:2001 a dodatků) při péči o pacienty/klienty.

Vážení návštěvníci,
Vzhledem k nárustu respiračních onemocnění, používejte, prosím, po celou dobu pobytu v našem zařízení ochranu úst a nosu a desinfekci rukou. Pokud pociťujete některý z příznaků (rýma, kašel, teplota apod.), zvažte vhodnost pobytu u svého blízkého a raději návštěvu odložte na později.

Děkujeme, že chráníte naše klienty i ošetřující personál. Pokud nemáte svoje, roušky a respirátory jsou k dispozici na vrátnici a všech odděleních