+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

Klienti a zaměstnanci našeho domova navštívili Domov důchodců a Domov sociálních služeb pro dospělé ve slovenské Seredi společně s Domovem pro seniory Skalice a Domovem Srdce v domě Klentnice. Společnou cestu autobusem i návštěvu nám zpříjemnili svým zpěvem za doprovodu tahací harmoniky otničtí Bloňďáci a zpívající seniorky ze Sokolnic. 

Po příjezdu nás přivítala paní ředitelka Mgr. Milada Floriánová a návštěvu jsme zahájili velmi chutným,  společným obědem. Po obědě jsme s klienty našeho domova vytvořili obraz, který zobrazuje spolupráci čtyř spřátelených domovů a bude vystaven ve společných prostorech našeho domova.  

Naší klienti i zaměstnanci se zúčastnili výstavy papoušků, kteří byli ochočení a klienti si je mohli pohladit nebo i posadit na ruku. 

Touto návštěvou jsme upevnili přátelské vztahy s ostatními domovy a přislíbili si další vzájemnou spolupráci, která je přínosem nejen pro výměnu zkušeností mezi zaměstnanci, ale i pro klienty domova, kteří navázali nová přátelství a prožili spolu nevšední den.  

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.