+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

 Dne 7.1. 2019 se v našem domově konala Tříkrálová koleda. Aktivizační pracovnice v kostýmech  králů procházely jednotlivé pokoje, aby všem našim klientům i zaměstnancům popřály „…štěstí, zdraví, dlouhá léta….“

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.