+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

 Dne 7.1. 2019 se v našem domově konala Tříkrálová koleda. Aktivizační pracovnice v kostýmech  králů procházely jednotlivé pokoje, aby všem našim klientům i zaměstnancům popřály „…štěstí, zdraví, dlouhá léta….“

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

V zamecké budově probíhá dokončení 2. etapy EPS.
Pohybují se zde dělníci, dávejte zde pozor.

Na louce u pavilonu se buduje nová terapeutická zahrada, je zde staveniště a přistup je zde přísně zakázán.

Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.