+420 544 423 151 info@domovsokolnice.cz

V červenci jsme v našem domově uvítali šermířskou skupinu Rego z Vrchlabí, která přijela potěšit nejen naše klienty vystoupením nazvaném „Vo Honzovi pohádka“. A protože termín návštěvy vyšel na prázdniny, pozvali jsme také všechny děti nejen z místní mateřské školy, ale také z okolních obcí, které přišly v doprovodu rodičů či babiček a dědečků. Herci samotní byli překvapeni reakcemi malých diváků i tím, s jakou chutí se do pohádky zapojily, aby pomohly Honzovi zvítězit nad zlem. Společně jsme prožili jedno velmi pěkné letní dopoledne.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY AREÁLU DOMOVA!!!

Žádáme tímto o zvýšenou pozornost při vstupu do areálu
zámecké zahrady z důvodů probíhajících stavebních prací na
opravě cesty s termínem ukončení do 15.5.2024.
Dále probíhají práce na opravě okrasných kamenných prvků
zámecké budovy s termínem ukončení 30.10.2024 i zde je
nutné dodržovat zvýšenou pozornost a dodržovat
bezpečnostní značení.

Děkujeme za pochopení.
Vedení Domova pro seniory Sokolnice, p.o.